Polityka prywatności

Polityka prywatności w eKonsultacje

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma eKonsultacje Agnieszka Wieczorkowska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elfów 32.

2. W jaki sposób kontaktować się z Administratorem w celu uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się elektronicznie piszą na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie piszą na adres: eKonsultacje Agnieszka Wieczorkowska ul. Elfów, 32, 80-180 Gdańsk.

3. Jakie jest źródło danych osobowych?
Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w procesie rejestracji i zakładania Konta, umawiania konsultacji online w Serwisie internetowym ekonsultacje.eu oraz w momencie przesyłania zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie oraz poczty elektronicznej.

4. Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych?
Dane osobowe są niezbędne do wykonania czynności administracyjnych w związku z udziałem Państwa w konsultacjach przez Internet, dla celów podatkowych i rachunkowych, a także:
a) Ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, weryfikację danych podczas umawiania konsultacji online.
b) Zapewnienia obsługi usług płatniczych.
c) Dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
d) Prowadzenia analiz statystycznych przez eKonsutacje.
e) Badania satysfakcji Klienta z oferowanych usług, przesyłania ofert oraz promocji oferowanych przez eKonsultacje.
f) Przechowywania danych dla celów archiwalnych – w tym dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

5. Czy muszą Państwo podać przy rejestracji dane osobowe?
eKonsultacjce do właściwego prowadzenia działalności konsultacyjnej wymaga podania przez Państwa następujących danych:
a) Imię i nazwisko
b) Adresu e-mail
c) Numer telefonu kontaktowego
d) Data urodzenia

W przypadku wyboru konsultacji lekarskiej należy podać dodatkowe dane osobowe niezbędne np. do wystawienia recept oraz zwolnień lekarskich, tj.:
e) Adres zamieszkania tj. ulica, numer domu, miejscowość, kod pocztowy.
f) Numer PESEL

W przypadku braku podania w/w danych osobowych niestety nie będzie możliwości zawarcia z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwości korzystania z usług, na które decydują się Państwo dobrowolnie.

6. Jakie mają Państwa prawa w zakresie przetwarzanych danych przez eKonsultacje?
eKonsultacje gwarantuje spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawa wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Mają Państwo prawo do:
a) Sprostowania informacji / danych osobowych, gdy Państwa dane są nieprawidłowe, niekompletne lub uległy zmianie.
b) Żądania usunięcia danych, gdy:
- Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.
- Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
- Sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
- Jeśli dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
c) Ograniczenia przetwarzania danych w sytuacji, gdy:
- Dane są nieprawidłowe – ograniczenie przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych.
- Dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
- Dane nie będą Nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń.

7. Komu udostępniane są Państwa dane osobowe?
a) eKonsultacje nie udostępnia Państwa danych osobowych podmiotom trzecim.
b) W przypadku konsultacji online z lekarzem, na podstawie Państwa upoważnienia, dokumentacja medyczna może zostać udostępniona osobie upoważnionej.
c) eKonsultacje może przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

8. Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?
a) Dane przechowywane są do momentu, w którym wyrażą Państwo wolę ich usunięcia lub maksymalnie 5 lat od daty ich uzyskania.
b) Dla celów księgowych eKonsultacje przechowuje dane osobowe i dokumenty je zawierające przez okres 5 lat dla udokumentowania i spełnienia wymagań prawnych.
c) W przypadku osób uczestniczących w konsultacjach online z lekarzem, dane osobowe oraz dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu.

9. Czy Państwa dane są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Jak dokonać zmiany lub usunięcia danych osobowych?
Celem wprowadzania jakichkolwiek zmian w swoich danych osobowych, cofnięcia zgody, wykreślenia z listy mailingowej czy użycia któregokolwiek z praw Państwu przysługujących, należy kontaktować się pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą eKonsultacje Agnieszka Wieczorkowska ul. Elfów 32, 80-180 Gdańsk.

11. Jak traktowane są dane przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie ekonsultacje.eu oraz poczty elektronicznej?
a) Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazują Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć inne dane osobowe.

Dane w tym przypadku przetwarzane są w celu kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody wynikającej z zainicjowania z kontaktu z eKonsultacje. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

b) Treść korespondencji elektronicznej podlega archiwizacji. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii prowadzonej z eKonsultacje korespondencji, jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

12. Jak wygląda przetwarzanie danych z plików cookies?
Strona internetowa ekonsultacje.eu wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jej sprawne funkcjonowanie. Jest to wymóg techniczny. Bez ich użycia nie jest możliwe przeprowadzenie procesu rejestracji na stronie internetowej.

Podczas pierwszej wizyty na stronie internatowej ekonsultacje.eu wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies.

13. Bezpieczeństwo danych osobowych
eKonsultacje stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przechowywane dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w eKonsultacje zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne i fizyczne.


Drukuj   E-mail