Psychoterapia indywidualna

psychoterapia onlinePsychoterapia jest pracą nad powrotem do równowagi psychicznej i lepszym poznaniem siebie.

Wskazania do psychoterapii:

  • Psychoterapia może być wskazana przez psychologa, jeżeli w jego ocenie rozwiązanie trudności klienta wymaga głębszej, bardziej specjalistycznej pracy oraz procesu.
  • Psychoterapia może być wskazana przez lekarza psychiatrę, ponieważ w leczeniu zaburzeń psychicznych najlepsze efekty daje połączenie psychoterapii i farmakoterapii.

Celem psychoterapii jest dokonanie konkretnych zmian w przeżywaniu, myśleniu i zachowaniu, przepracowanie problemów obecnych lub z przeszłości, rozwój kompetencji emocjonalnych, poprawa relacji, samooceny lub motywacji.

Psychoterapia opiera się przede wszystkim na rozmowie. Narzędziem pracy jest sama osoby psychoterapeuty, jego empatia, wiedza i doświadczenie. Na skuteczność psychoterapii bardzo duży wpływ ma bliska, pozytywna relacja między terapeutą a klientem. 

Czas trwania psychoterapii zależy od indywidualnych potrzeb klienta i ustalany jest na pierwszej sesji. Klient może umówić się na udział w terapii krótkoterminowej (6 miesięcy) lub długoterminowej (trwającej powyżej roku). Jeśli problemy klienta wynikają z mocno utrwalonych, niekorzystnych sposobów reagowania na trudne wydarzenia, może być potrzebna dłuższa praca. Daje ona możliwość głębszej zmiany: pozwala uświadomić sobie wewnętrzne konflikty i rozwiązać je w nowy, bardziej satysfakcjonujący sposób. Pozwala też cieszyć się wszystkimi dobroczynnymi skutkami terapii.

Spotkania online w czasie psychoterapii odbywają się reguralnie, zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 50 minut.

Korzyści: Terapia prowadzona przez Internet umożliwia systematyczną pracę nad powrotem do zdrowia psychicznego zachowując dyskrecję, w dogodnym czasie, bez dojazdów do specjalisty. Umożliwia regularny udział w sesjach osobom z ograniczoną dyspozycyjnością, organizocznym z uwagi na obowiązku zawodowe, rodzicom małych dzieci, osobom z niepełnosprawnością, Polakom mieszkającym za granicą lub w miejscu, gdzie jest ograniczony dostęp do tego typu specjalistów.

Kim jest psychoterapeuta w eKonsultacje?

Psychoterapeuta to osoba, która posiada tytuł magistra psychologii i ukończyła odpowiednie szkolenie, zakończone egzaminem i wydaniem dyplomu. W szkole terapeutycznej przyszły specjalista przechodzi zaawansowane szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie pracy z pacjentem. W czasie pracy podlega superwizji, co oznacza, że konsultuje swoją pracę z bardziej doświadczonym terapeutą. Szkoły psychoterapeutyczne szkolą w zakresie różnych nurtów psychoterapeutycznych (np. psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, humanistyczno-egzystencjalnym, systemowym, Gestalt oraz integracyjnym).

W przypadku chęci rozpoczecia psychoterapii w pierwszej kolejności sugerujemy udział w konsultacji psychologicznej w celu wskazania odpowiedniej formy wsparcia.


Drukuj   E-mail