Konsultacje online

telekonsultacje ekonsultacje konsultacje onlineCzy konsultacje online są skuteczne tak samo jak wizyta w gabinecie/biurze u lekarza/specjalisty?

Świadczenie usług przez Internet, niezależnie czy jest to wizyta lekarska, konsultacja psychologiczna, coaching, terapia, jest popularna i stosowana w wielu krajach na całym świecie. Pod wieloma nazwami np. telemedycyny, telepsychiatrii, telekonsultacji czy coachingu online mamy na myśli sytuację, gdy lekarz/specjalista i jego pacjent/klient znajdują się w dwóch różnych miejscach. Czyli podczas tego procesu lekarz/specjalista nie ma bezpośredniego, fizycznego kontaktu z pacjentem/klientem a relacja przebiega na żywo, przez Internet.

Możemy spotkać się z kilkoma obszarami zastosowania telemedycyny/konsultacji online:

 • Diagnoza.
 • Opieka medyczna.
 • Konsultacje na odległość.
 • Wspieranie personelu/ pracowników niższego szczebla w podejmowanych działaniach wobec pacjenta/klienta.

Konsultacje online/telemedycyna jest popularna na świecie, czemu sprzyja gwałtowny rozwój technologiczny powodując, że usługi te są coraz bardziej powszechne i dostępne.

Konsultacje prowadzone przez Internet niosą za sobą następujące korzyści dla klienta/pacjenta:

 • Oszczędność czasu - konsultacje bez dojazdów do gabinetu/biura.
 • Łatwy dostęp do specjalisty - konsultacje i sesje diagnostyczne 7 dni w tygodniu za pośrednictwem jednego, łatwego w obsłudze narzędzia dostępnego na telefonie, tablecie i komputerze.
 • Dyskrecja - konsultacje w dogodnym dla klienta miejscu, w domowym zaciszu lub każdym innym miejscu gwarantującym spokój, dyskrecję i komfort psychiczny. Bez dodatkowego stresu.
 • Dyspozycyjność - konsultacje o dogodnej dla klienta godzinie i terminie, gdy jest dyspozycyjny lub potrzebuje konsultacji tu i teraz.
 • Profesjonalizm - dostęp do specjalistów mających szeroką wiedzę i doświadczenie, od obszaru zdrowia psychicznego, rozwoju osobistego i zawodowy, po konsultacje lekarskie, co gwarantuje wykorzystanie szerszej ilości narzędzi i metod pracy w procesie leczenia/wdrażania zmian.
 • Oszczędność pieniędzy - brak dodatkowych kosztów utrzymania gabinetu i jego obsługi.
 • Zwiększenie zaangażowania klienta/pacjenta w proces leczenia/ wdrażania zmian w życiu.
 • Sprawniejsze monitorowanie proces leczenia/wdrażania zmian w życiu klienta/pacjenta i natychmiastowe reagowanie w sytuacji problemu/kryzysu.
 • Dostęp do lepszej jakość usług i opieki nad klientem/pacjentem, który jest podmiotem a nie przedmiotem leczenia.

Konsultacje online są szczególnie wskazane:

 • Osobom z ograniczoną dyspozycyjnością z uwagi na pracę, obowiązki domowe i rodzinne.
 • Gdy nie dysponujemy w okolicy dostępem do danego rodzaju specjalisty.
 • Dla Polonii i Polaków życzących poza granicami kraju, osób przebywających na statkach i innych jednostkach pływających.
 • Osobom starszym, z niepełnosprawnością.
 • Specjalistom pracującym zdalnie, freelancerom.

Przez ostatnie lata wiele badań i programów pilotażowych wskazały na korzyści wynikające z wdrożenie telekonsultacji/telemedycyny w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Badania nad skutecznością terapii online osób dotkniętych chorobami psychicznymi potwierdziły, że ma ona taką samą efektywność, jak prowadzona w gabinecie.

Telemedycyna stanowi uznany sposób sprawowania opieki nad pacjentem, a co za tym idzie, może być traktowana jako jeden ze standardów postępowania medycznego.

Stosowanie teleporad było szczególnie rekomendowane w okresie epidemii COVID-19 przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta.
Warto dodać, że Towarzystwa naukowe (np. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Polskie Towarzystwo Diabetologiczne) zalecają stosowanie rozwiązań telemedycznych w opiece medycznej sprawowanej nad pacjentem.

Do wdrożenia tego typu usług, przekonała nas wizyta studyjna w 2015 roku w Kopenchadze, gdzie mogłyśmy zobaczyć, jak wdrożono tam system wsparcia/ telepsychiatrię świadczoną klientom/pacjentom obcojęzycznym, żyjącym w Danii. Dzięki telekonsultacjom klienci/pacjenci niemówiący w języku duńskim, mogli otrzymać wsparcie psychiatryczne w swoim rodzimym języku.

Obserwując, jak sytuacje życiowe oraz obowiązki służbowe, domowe i rodzinne ograniczają nasz czas, znając sytuację Polonii i Polaków życzących poza granicami kraju, gdzie dostęp do usług specjalistycznych w języku polskim jest ograniczony, powstawa idea eKonsultacji, która ma sprostać tym wyzwaniom.

Zachęcamy do korzystania z usług eKonsultacji, które będą rozwijane. Będziemy wdzięczni za pomysły i sugestie, które pomogą nam jeszcze bardziej sprostać Państwa oczekiwaniom.

Agnieszka Wieczorkowska i Kinga Bokun


Drukuj   E-mail