Konsultacje z psychologiem

Konsultacje z psychologiem ekonsultacjeKonsultacja online z psychologiem jest wskazana, gdy nie jesteśmy pewni, z jakiego rodzaju pomocy powinniśmy skorzystać i gdy u siebie lub bliskiej osoby można zaobserwować:

 • Ciągłe zmiany nastroju utrzymujące się kilka tygodni.
 • Zmianę stanu psychicznego, np. smutek, przygnębienie, utrzymujący się lęk lub niepokój.
 • Wyraźną zmianę zachowania np. problem w relacjach z bliskimi, wycofanie się z kontaktów, izolację, problem z podejmowaniem decyzji i działania, nieufność, podejrzliwość, zamyślenie, nieobecność.
 • Trudność w poradzeniu sobie z sytuacją życiową np. rozstaniem, utratą pracy, śmiercią bliskiej osoby.
 • Nagłą utratę lub zmianę zainteresowań.
 • Problem z zachowaniem koncentracji i utrzymaniem uwagi.
 • Problem ze snem.
 • Problem z wywiązywaniem się z codziennych obowiązków i pełnieniem ról społecznych, np. rodzicielskich, służbowych.

Konsultacje z psychologiem są wskazane z polecenia lekarza psychiatry w celu uzupełnienia lub potwierdzenia diagnozy lekarskiej.

Cele konsultacji u psychologa to m.in. :

 • Uzyskanie porady psychologicznej.
 • Uzyskanie diagnozy psychologicznej.

Po konsultacji z psychologiem można spodziewać się:

 • Pomocy w zakresie diagnozy problemu, sytuacji kryzysowej.
 • Diagnozy zasobów odpornościowych, pomocy w ich uruchomieniu i wykorzystaniu.
 • Wsparcia w rozwiązaniu sytuacji kryzysowej.
 • Diagnozy psychologicznej, w tym diagnozy osobowości.
 • Towarzyszenia w podejmowaniu ważnych, życiowych decyzji.
 • Wybranie najlepszej formy pomocy i wskazań do wizyty u lekarza psychiatry czy podjęcia psychoterapii.

Czas trwania konsultacji z psychologiem wynosi 50 minut.

Korzyści: Konsultacje online umożliwiają łatwy i szybki dostęp do psychologa – konsultanta przez 7 dni w tygodniu, zachowując pełną dyskrecję, bez wychodzenia z domu, w znanym i bezpiecznym otoczeniu, bez dodatkowego stresu, oszczędzając czas na dojazdy do gabinetu.

Kim jest psycholog w eKonsultacje?
W świetle obowiązującego prawa, psychologiem jest osoba, która uzyskała na polskiej uczelni dyplom magistra psychologii. Ukończenie wyłącznie licencjackich lub podyplomowych studiów w zakresie psychologii, a także różnego rodzaju szkoleń czy kursów, nie daje prawa wykonywania zawodu. Dyplomowany psycholog jest uprawniony do przeprowadzania testów psychologicznych, diagnozowania i opiniowania, udzielania pomocy psychologicznej, prowadzenia doradztwa, poradnictwa oraz psychoedukacji. Nie prowadzi natomiast psychoterapii, chyba że ukończył również szkołę terapeutyczną.

Psychologiem w eKonsultacje jest absolwent 5-letnich studiów magisterkich na uniwersytecie, na kierunku psychologia o specjalności: psychologia kliniczna, który ukończył odpowiednie szkolenia psychologiczne i psychoterapeutyczne, z doświadczeniem zawodowym w zakresie poradnictwa i wsparcia psychologicznego dla osób dorosłych a także w trakcie kolejnej specjalizacji - psychoterapii dzieci i młodzieży.


Drukuj   E-mail