Konsultacje psychiatryczne

Konsultacje psychiatryczne online telepsychiatria ekonsultacjeKonsultacja psychiatryczna online prowadzona jest przez lekarza.

Kim jest psychiatra w eKonsultacje?
Lekarz, po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w się w dziedzinie psychiatrii, uprawniony do badania, diagnozowania, prowadzenia farmakoterapii, wypisywania recept, wystawiania zwolnień i skierowań do szpitala.

W dzisiejszych czasach telemedycyna stanowi uznany sposób sprawowania opieki nad pacjentem, a co za tym idzie, może być traktowana jako jeden ze standardów postępowania medycznego.

Stosowanie telekonsultacji było szczególnie rekomendowane w okresie epidemii COVID-19 przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Niektóre polskie towarzystwa naukowe zalecają stosowanie rozwiązań telemedycznych w opiece medycznej sprawowanej nad pacjentem.

Konsultacja psychiatryczna jest wskazana dla każdego, gdy u siebie lub bliskiej osoby zaobserwuje:

 • Wyraźną oraz trudną do wytłumaczenia zmianę stanu psychicznego, nastroju, np. smutek, przygnębienie, utrzymujący się lęk lub niepokój.
 • Nagłą utratę lub zmianę zainteresowań.
 • Wahania nastroju i zachowania, od okresu pełnej energii, po czas kompletnego braku siły i motywacji do działania, utrudniając codzienne funkcjonowanie.
 • Problemy ze snem.
 • Wyraźną zmianę zachowania np. izolację, nieufność, podejrzliwość, zamyślenie i nieobecność.
 • Myśli dotyczące śmierci, brak chęci do życia.
 • Problem z wywiązywaniem się z codziennych obowiązków i pełnieniem ról społecznych, np. rodzicielskich, obowiązków zawodowych.
 • Nieuzasadnione poczucie winy, które dezorganizuje życie.
 • Problemy z pamięcią, zachowaniem uwagi, popadanie w stan otępienia.
 • Odczuwanie lub słyszenie rzeczy, których inni nie odnotowują.
 • Stany oderwania od rzeczywistości.
 • Odczuwanie dolegliwości fizycznych, które nie zostały potwierdzone w toku badań przez innych lekarzy.

Konsultacja psychiatryczna wskazana jest przy odczuwaniu dolegliwości związanych z chorobami takimi jak miażdżyca, alkoholizm.

 Cele konsultacji psychiatrycznej to:

 • Postawienie diagnozy psychiatrycznej.
 • Ustalenie planu leczenia (farmakoterapia).
 • Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dot. stanu zdrowia psychicznego pacjenta.
 • Kontrola przebiegu i skuteczności prowadzonego leczenia.

Czas trwania konsultacji wynosi w przypadku pierwszej wizyty 30 minut.

Korzyści: Konsultacje online umożliwiają łatwy i szybki dostęp do lekarza specjalisty 7 dni w tygodniu, zachowując pełną dyskrecję, pozostając w stałym kontakcie z lekarzem psychiatrą w trakcie leczenia. eKonsultacje dają możliwość odbycia wizyty lekarskiej bez wychodzenia z domu, w znanym i bezpiecznym otoczeniu, bez dodatkowego stresu, oszczędzając czas na dojazdy do gabinetu.


Drukuj   E-mail