Agnieszka Wieczorkowska

Jestem psychologiem (absolwentką dziennych studiów magisterskich na kierunku psychologii o specjalizacji psychologia kliniczna na Uniwersytecie Gdańskim), psychoterapeutą w trakcie certyfikacji PTP. Ukończyłam szkolenia: Systemowej terapii rodzin (kierownik merytoryczny Prof. dr hab. n. med. Irena Namysłowska; Terapii małżeństw i par w podejściu zintegrowanym (kierownik merytoryczny Prof. Barbara Józefik); Psychoterapii małżeństw i par; Leczenia traumy w terapii poznawczo-behawioralnej i schematu; Technik wyobrażeniowych w terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematu; Poznawczo-behawioralny trening rodzicielski stosowany w profilaktyce zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Regulacji lęku i emocji oraz restrukturyzacji zdolności adaptacyjnych Ego pacjenta - technik ISTDP; Zaburzeń osobowości z perspektywy różnych dysfunkcji psychopatologicznych - diagnoza kliniczna - interwencja psychologiczna; 10 kroków terapii lęku; Terapii koherencji i rekonsolidacji pamięci (poziom podstawowy i poziom średnio zaawansowany); Zdrowia psychicznego młodzieży; Szkolenie z zaburzeń psychosomatycznych w myśleniu psychoanalitycznym.

Jestem Konsultantką ds. nauczania i rozwoju (absolwentką Learning & Development na National College of Ireland - CIPD Ireland). Wiedzę zdobywałam również na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie podczas studiów podyplomowych z Zarządzania kompetencjami pracowników oraz szkoleń: Team Management Leadership; Zarządzania wiedzą i rozwojem pracowników; Zarządzania projektami; Stylów komunikacji wg. modelu DiSC; doradztwa zawodowego oraz pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Rozwijam zdalne metody pracy psychologicznej, psychoterapeutycznej i coachingowej w "eKonsultacje - Polskim Centrum Konsultacji Specjalistycznych online" oraz prywatnym gabinecie DIADA w Gdańsku. Konsultuję w języku polskim i angielskim a moja praca psychoterapeutyczna podlega superwizji. Swoją wiedzę i umiejętności uzupełniam poprzez udział w warsztatach, konferencjach i seminariach dot. zdrowia psychicznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Pomagam osobom, które obserwują u siebie zmiany nastroju, smutek, przygnębienie, lęk lub niepokój, problemy w relacjach z bliskimi i współpracownikami, wycofanie się z kontaktów, izolację, problem z podejmowaniem decyzji i działania, nieufność, podejrzliwość, zamyślenie, nieobecność, w przypadku trudności w poradzeniu sobie z sytuacją życiową np. rozstaniem, rozwodem, separacją, utratą pracy, gdy wystąpi problem z wywiązywaniem się z codziennych obowiązków i pełnieniem ról społecznych, np. rodzicielskich, służbowych. Pracuję z osobami zmagającymi się z niepełnosprawnością w aspekcie poprawy relacji w rodzinie oraz aktywizacji zawodowej i społecznej. Prowadzę konsultacje i terapię par, które pragną poprawić relacje, będące w kryzysie (m.in. z powodu zdrady, separacji) oraz z rodzicami uwzględniając aspekt wielokulturowości w rodzinie i dwujęzycznością dzieci. Wspieram osoby żyjące na emigracji i te planujące powrót do Polski.

Prowadzę konsultacje w prywatnym gabinecie w Gdańsku w każdy wtorek oraz przez Internet dostrzegając korzyści płynące z tej formy pracy, takie jak:
- Oszczędność czasu - konsultacje bez dojazdów do gabinetu/biura.
- Łatwy dostęp do specjalisty - konsultacje i sesje diagnostyczne 7 dni w tygodniu za pośrednictwem jednej platformy internetowej "eKonsultacje.eu", łatwej w obsłudze i dostępnej na telefonie, tablecie i komputerze.
- Dyskrecja - konsultacje w dogodnym dla klienta miejscu, w domowym zaciszu lub każdym innym miejscu gwarantującym spokój, dyskrecję i komfort psychiczny. Bez dodatkowego stresu.
- Dyspozycyjność - konsultacje o dogodnej dla klienta godzinie i terminie, gdy jest dyspozycyjny lub potrzebuje konsultacji "tu i teraz".
- Oszczędność pieniędzy - brak dodatkowych kosztów utrzymania gabinetu i jego obsługi.
- Zwiększenie zaangażowania klienta w proces leczenia/ wdrażania zmian w życiu poprzez sprawne monitorowanie procesu leczenia i natychmiastowe reagowanie w sytuacji problemu/kryzysu.
- Dostęp do lepszej jakość usług i opieki nad klientem, który jest podmiotem a nie przedmiotem leczenia.

Serdecznie zachęcam do kontaktu i konsultacji w szczególności osoby, które mają ograniczoną dyspozycyjność z uwagi na pełnienie obowiązków rodzicielskich, obowiązki służbowe, osoby pracujące zdalnie, freelancerów, mieszkające lub przebywające za granicą, w miejscu z ograniczonym dostępem do specjalisty, osoby z niepełnosprawnością.

Czas dzielę między pracę zawodową, która jest moją pasją, moją rodzinę oraz działalność społeczną i charytatywną. Wspieram organizacje pozarządowej w ich rozwoju. Jestem członkiem zarządu Forum Polonia Ireland, Polish Runners Club Ireland oraz członkiem Rady Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego Harmonia w Polsce.


Drukuj   E-mail