Badanie DISC

badanie DISC online konsultacja z doradcą zawodowym/ coachemPraca zawodowa może być źródłem stresu. Jeżeli:

  • Obserwujesz spadek motywacji do pracy?
  • Pragniesz zmiany w obszarze kariery zawodowej?
  • Czujesz, że nadszedł czas na nowe wyzwania, ale nie wiesz od czego zacząć?
  • Chciałbyś dokładnie określić swoje mocne strony, profil zawodowy, odkryć swój potencjał i kompetencje aby wyznaczyć dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego?
  • Chciałbyś polepszyć relacje i komunikację ze współpracownikami i klientami i zwiększyć swoja wydajność?
  • Planujesz znaleźć pracę w Polsce lub za granicą?

Skorzystaj z naszej oferty i zaplanuj sesję coachingową połączoną z badaniem online DiSC preferowanego stylu zachowania.

Co to jest DiSC?

DiSC to metoda zrozumienia siebie i innych w sytuacji zawodowej, opracowana na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona.

DiSC oparty jest o czterowymiarowy model, który opisuje cztery style zachowania. Są to (D) Dominacja, (i) Wpływ, (S) Stałość, (C) Sumienność. Każdy człowiek przejawia wszystkie style zachowania jednak w różnym natężeniu. Diagnozę dominującego stylu zachowania umożliwia narzędzie DISC.

Model teoretyczny DiSC jest wykorzystywany od ponad 40 lat, w ponad 50 krajach. Spełnia on kryteria metodologiczne – jest trafny i rzetelny, a co najważniejsze, jest stale rozwijany przez zespoły badawcze.

Dzięki diagnozie DiSC można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące naszego potencjału zawodowego oraz cech dominujących w postawie. Analiza profilu DiSC pomaga w lepszym zrozumieniu własnych zachowań w relacjach ze współpracownikami i klientami. Umożliwia zidentyfikowanie mocnych stron, otoczenia sprzyjającego naszej efektywności, a co może dla nas stanowić utrudnienie. DiSC uświadamia również, jak różnią się ludzie między sobą i jakiego typu otoczenia zawodowego potrzebują, żeby być maksymalnie produktywnym i zintegrowanym z zespołem.

WAŻNE: Badanie DiSC nie mierzy osobowości osoby badanej. Do diagnozy osobowości służą inne narzędzia diagnozy psychologicznej, które może wykonywać psycholog przeszkolony w ich użyciu i interpretacji wyników.

Jak wygląda badanie i raport DISC?

Narzędzia diagnostyczne DiSC 2.0 to licencjonowany test online firmy Inscape Publishing, umożliwiający diagnozę preferowanych wzorców zachowań.

Badanie przeprowadzane na platformie internetowej dostępne jest w języku polskim i angielskim. Wypełnienie testu trwa ok. 20 minut i można go wykonać w dowolnym momencie.

Raport po badaniu prezentowany jest podczas konsultacji online z psychologiem - doradca ds. karier/coach, który ukończył odpowiednie szkolenie z użycia narzędzia DISC i interpretacji wyników.

Raport DiSC to ponad 20-stronicowy dokument, który otrzymuje osoba badana podczas konsultacji. Raport zawiera wynik badania wskazując na dominujący styl zachowania DiSC oraz prezentuje wskaźniki natężenia poszczególnych cech. Raport prezentuje m.in. mocne strony osoby badanej, jej styl zachowania się w obliczu trudności, czynniki zwiększające wydajność w pracy, preferowany sposób komunikacji i oddziaływania na innych.

Jak umówić konsultację z badaniem DiSC?

W przypadku zainteresowania badaniem preferowanego stylu zachowania DISC prosimy o rezerwację odpowieniej wizyty.

Po potwierdzeniu spotkania i opłaceniu konsultacji, otrzymasz na swój adres e-mail link do badania DiSC. Test można wykonać w dowolnym momencie (jego wypełnienie trwa ok. 20 minut), najpóźniej na jeden dzień roboczy przed wyznaczonym terminem konsultacji online.

Podczas sesji coachingowej:

  • Omawiany jest wynik raportu DiSC w celu określenia profilu zawodowego, mocnych stron, preferowanego stylu komunikacji, zwiększającego efektywność środowiska pracy.
  • Poznasz teorię i metodę DiSC, umożliwiającą rozpoznanie stylów zachowania współpracowników, w celu zwiększenia wydajności i lepszej współpracy oraz styl zachowania swoich klientów.

Podczas kolejnych sesji coachingowych:

  • Ustalany jest problem oraz cele do osiągnięcia.
  • Ustalany jest indywidualny plan działania do osiągnięcia celu.

Koszt sesji coachingowej (90 minut) połączonej z badaniem DiSC wynosi - 400 zł. Wraz z nowym rokiem pragniemy pomóc naszym klientom we wdrażaniu zmian w życiu zawodowym. Dlatego cenę badania DiSC i sesji coachingowej obliżyliśmy do 300 zł.

Zobacz broszurę

Everything DiSC Logo Color


Drukuj   E-mail